Objectius

L'objectiu general del projecte és fer possible un procés d'empoderament ciutadà (de responsabilitat, compromís i consciencia), que faciliti i faci possible que el conjunt d'entitats socials i la ciutadania en general pugui actuar coordinadament com a subjecte polític en els processos de deliberació i presa de decisions de la Ciutat, mitjançant instruments propis que afavoreixin la informació, la deliberació, la comunicació i la construcció d’acords en espais ciutadans, i també la interacció amb els grups polítics, el ple municipal i el govern de la Ciutat.