Prou Barreres!

Volem gaudir plenament i en condicions d'igualtat de tots els drets humans i llibertats fonamentals 
 3 de desembre 2015 Denunciem que els drets de les persones amb discapacitat es continuen vulnerant. 
Reclamem l'aplicació urgent de la Convenció de l'ONU sobre els drets de les persones amb discapacitat de l'any 2006 (ratificada per Espanya en 2008) té com a propòsit "promoure, protegir i assegurar el gaudi ple i en condicions d'igualtat de tots els drets humans i llibertats fonamentals de totes les persones amb discapacitat, i promoure el respecte a la seva dignitat inherent". Aquesta Convenció especifica les obligacions i deures dels poders públics pel que fa a la garantia de totes les persones a exercir els seus drets en igualtat de condicions. 

proubarreres@gmail.com
dismifisics@yahoo.es 
657356439 - 605611067 -646468185

http://proubarreres.blogspot.com.es/

http://gam-proubarreres.blogspot.com.es/