Economia del Bé Comú - Terrassa

La nostra missió és la de "desenvolupar i promoure iniciatives orientades a l'aplicació, difusió i perfeccionament de l'Economia del Bé Comú a empreses (i organitzacions) i en municipis, adaptant els seus objectius a les singularitats del teixit social, empresarial i cultural de Terrassa.